Úvod o nás


Niečo málo o TiKRA, s.r.o. 

Každý jeden z nás s pozitívnym vzťahom k životnému prostrediu má niekedy dilemu ako postupovať a na koho sa obrátiť v situácii, keď dochádza k poškodzovaniu životného prostredia, k znečisťovaniu vôd či ku škodám na rybách. Spoločnosť TiKRA, s. r. o. ponúka od roku 2020 komplexné poradenstvo v oblasti ochrany vôd, rybárstva a životného prostredia na Slovensku. 

Vykonávame znaleckú činnosť v odvetví Rybárstvo a rybnikárstvo, v odvetví Odhad škôd v životnom prostredí a v odvetví Čistota vôd

Chceli by sme pre záujemcov poskytovať odborné rady, informácie a vzájomnú spoluprácu    v niektorých ďalších špecifických činnostiach na základe odbornej spôsobilosti, získaných kvalifikácií a našich doterajších praktických skúseností.

           Máme tak záujem aj našou činnosťou a realizovanými aktivitami prispieť k zlepšeniu ochrany životného prostredia na Slovensku. 


Ing. Tibor Krajč, PhD.

Rybársku školu vo Vodňanoch som ukončil v roku 1993, a keďže sa v tom roku Československo  rozdelilo, z finančných dôvodov som nemohol pokračovať v štúdiu rybárstva v Brne (aj keď som český index už mal), a tak som prestúpil na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Vo svojej diplomovej práci som sa venoval veku a rastu, v tej dobe nového druhu našej ichtyofauny, Neogobius kessleri na Dunaji. Moja dizertačná práca bola zase výsledkom ndlhoročného pozorovania vývoja ichtyofauny na najdlhšom rybovode na Slovensku pri VN Žilina.

Od roku 1999 som pracoval v Slovenskom rybárskom zväze-Rada (SRZ) v Žiline. Najskôr ako odborný referent na Odbore výroby, neskôr na Odbore ekológie tečúcich vôd.  Počas môjho pôsobenia v SRZ som čelil mnohým otázkam a výzvam v oblasti rybárstva. V roku 2009 som prijal ponuku na pozíciu vedúceho výroby, kde mojou hlavnou úlohou bolo zabezpečiť produkciu násadových rýb na výrobných strediskách SRZ a následne plnenie zarybňovacích plánov na rybárskych revíroch SRZ schválených Ministerstvom životného prostredia SR. Riešil som nespočetné množstvo problémov, bol som pri novelách všetkých zákonov s priamym vplyvom na rybárstvo v poslednom období - zákon o vodách, zákon o ochrane prírody a krajiny a samozrejme pri zákone o rybárstve v roku 2018 s jeho vykonávacími vyhláškami. Ku koncu augustu 2019 som ukončil svoje   20. ročné pôsobenie v SRZ. 

Všetky tieto svoje získané skúsenosti by som chcel využiť aj pri svojej ďalšej práci zameranej na rozvoj rybárstva  a ochrane životného prostredia na Slovensku. Verím, že spoločným úsilím, chuťou pracovať pre rozvoj rybárstva na Slovensku a vzájomným porozumením sa jeden druhého sa nám podarí posunúť túto našu spoločnú záľubu na ďalšiu úroveň.

           Petrov Zdar!                                                                     

                                                                 Tibor KRAJČ, v. r.